Werken aan de toekomst

3 december 2019

In eerdere blogs vertelden we al dat we bij Ducky Dons proberen om elk aspect van het productieproces zoveel mogelijk te verduurzamen. Dat is niet iets dat we alleen zeggen, maar ook gaan doen. Het is echter makkelijker gezegd dan gedaan aangezien je hiervoor eerst precies moet weten waar je kansen liggen om duurzamer te werken en vervolgens hoe je dat gaat inrichten.

Deze maand hebben we de laatste hand gelegd aan ons IMVO-document (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dat document bevat per productie-onderdeel concreet de stappen die we gaan nemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het beschikbaar maken van inzamelingsmogelijkheden voor dekbedden en kussens in iedere Nederlandse gemeente en het hergebruiken van het dons dat hieruit komt.

Het plan dat er nu ligt is breed opgezet, maar gaan we dit in de komende 5 jaar helemaal uitkristalliseren. Dat wil zeggen dat vanuit het huidige plan steeds concretere doelen geformuleerd worden die haalbaar, tijdgebonden en meetbaar zijn. We beginnen met onderzoek, vervolgens moeten de aanpassingen ingericht worden in het productieproces en tot slot moet er controle plaatsvinden op de juiste naleving en uitvoering ervan. Een hoop te doen dus. Toch zijn we heel blij met het plan. Het geeft ons een ambitieus doel om naartoe te werken en het vooruitzicht dat we bijdragen aan een betere toekomst voor mens en dier en milieu. We houden iedereen graag op de hoogte van de stappen die we gaan zetten. Hou daarom onze blog goed in de gaten voor meer informatie. Een samenvatting van het nieuwe beleidsplan, kun je hier lezen.