Disclaimer

Algemeen

Ducky Dons Nederland bv (Kamer van Koophandel 08065888), hierna te noemen Ducky Dons, verleent u hierbij toegang tot duckydons.nl. Ducky Dons publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Ducky Dons en derden zijn aangeleverd. Ducky Dons behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van uw slaapspecialist.

Beperkte aansprakelijkheid

Deze site is met zorg samengesteld en wordt met zorg onderhouden. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist weergegeven. Deze informatie wordt u aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ducky Dons.

In het bijzonder zijn eventuele prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

De inhoud van deze site is eigendom van Ducky Dons Nederland BV. Het is niet toegestaan enige informatie van deze site te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Ducky Dons Nederland BV. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ducky Dons en haar licentiegevers.