Verantwoord Ondernemen

Met oog voor mens, dier en milieu

Het duurzaam en verantwoord produceren van dekbedden en hoofdkussens staat centraal binnen Ducky Dons. Samen met onze partners werken we dagelijks aan het verder verbeteren van de keten en het verduurzamen van onze producten. We vinden het daarbij van groot belang om eerlijk en helder over de herkomst en de totstandkoming van onze producten te communiceren naar onze klanten.

Convenant Duurzame kleding & Textiel

Het produceren van kleding en textiel brengt bepaalde risico’s met zich mee. Inzicht in die risico’s is de eerste stap op weg naar een verantwoord en duurzame bedrijfsvoering. Om die reden hebben we eind 2018 het convenant Duurzame Kleding & Textiel ondertekend waarbij een brede coalitie van bedrijven en organisaties samen aan de slag gaan om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed en milieuschade te voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.imvoconvenanten.nl/kleding-textiel

Beleid

In 2019 hebben we een meerjarenbeleidsplan opgesteld met verregaande ambities om onze producten en processen verder te verduurzamen en de arbeidsomstandigheden in onze productielanden in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. Samenwerking met onze leveranciers en partners in keten is daarbij van cruciaal belang. Daartoe hebben wij een aantal ‘policies’ opgesteld die met onze leveranciers gedeeld worden:

  • Ducky Dons Code of Conduct

   Deze Gedragscode weerspiegelt onze verwachtingen van onze leveranciers op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid in overeenstemming met de internationaal erkende principes en richtlijnen.
   > Open de Ducky Dons Code of Conduct

  • Ducky Dons Partnership Principles

   In onze ‘Partnership Principles’ communiceren we waar Ducky Dons voor staat en de stappen die onze leveranciers moeten ondernemen aangaande een eerlijke en succesvol zakenrelatie.
   > Open de Ducky Dons Partnership Principles

  • Ducky Dons Animal Welfare Policy

   We vinden het belangrijk om dieren met zorg te behandelen. Daarom verwachten we van alle zakenpartners dat ze ons dierenwelzijnsbeleid respecteren en implementeren.
   > Open de Ducky Dons Animal Welfare Policy

  • Ducky Dons Child Labour Policy

   Ons beleid inzake kinderarbeid is ons standpunt over het in dienst nemen van minderjarigen en is bedoeld om ervoor te zorgen dat ons bedrijf, haar dochterondernemingen en iedereen met wie we verbonden zijn de wet volgt en de belangen van kinderen behartigt.
   > Open de Ducky Dons Child Labour Policy

  • Ducky Dons MRSL
   De Ducky Dons MRSL is een lijst van (mogelijk) gevaarlijke chemische stoffen die niet opzettelijk mogen worden gebruikt in faciliteiten waar textielmaterialen en verpakkingsmaterialen worden verwerkt.
   > Open de Ducky Dons MRSL

   

Jaarverslag

Jaarlijks geven we gegevens van alle locaties in de wereld waar wij laten produceren door aan het convenant. Ook onderzoeken wij de risico’s op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn. In een plan van aanpak leggen wij vast hoe we bij werken aan verbetering van de omstandigheden. Dit plan wordt door het convenant beoordeeld. In ons laatste MVO Jaarverslag rapporteren wij uitgebreid over onze inzichten, acties en resultaten op het gebied van verantwoord en duurzaam ondernemen.

Keten transparantie

Eind 2021 hebben wij de zogeheten Transparency Pledge ondertekend. Dit initiatief is ontwikkeld om transparantie in toeleveringsketens te bevorderen door bedrijven informatie te laten publiceren over de fabrieken waar zij mee samenwerken. Doordat bedrijven hier transparant over zijn wordt voorkomen dat werk naar niet-gecontroleerde locaties wordt gestuurd waar het welzijn van de werknemers geen prioriteit is, of waar misschien zelfs sprake is van kinderarbeid.

Met het ondertekenen van de Transparency Pledge committeren wij ons er aan om onze productielocaties openbaar te maken. Dit doen wij middels de Open Apparel Registry (OAR), een website die een open kaart biedt van wereldwijde productiefaciliteiten in de textielindustrie. Dit register helpt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren en geeft ons de mogelijkheid om gemakkelijk te identificeren welke andere bedrijven van dezelfde fabrieken gebruik maken.

Beleidsplan

Hier vind je ons beleidsplan IMVO voor de periode 2019-2024

Beleidsplan IMVO

Jaarverslag

Lees hier ons laatste MVO jaarverslag.

MVO jaarverslag

Keurmerken

Een overzicht van de strenge eisen en keurmerken waar onze producten aan voldoen

Keurmerken

Duurzaam Blogs

Lees hier hoe wij binnen ons bedrijf bezig zijn met Duurzaamheid

Duurzaam blogs