Verantwoord Ondernemen

Duurzaam en verantwoord produceren

We vinden het bij Ducky Dons van groot belang om helder te communiceren over de herkomst en totstandkoming van onze producten. Daarnaast willen we onze verantwoordelijkheid nemen in het duurzaam en verantwoord produceren van dekbedden en kussens. Omdat onze grondstoffen niet alleen worden ingekocht in Nederland, maar ook bij andere landen in Europa en Azië, beseffen we dat we daarvoor verder moeten kijken dan onze eigen fabriek.

 

Convenant Duurzame Kleding & Textiel

We willen allereerst inzicht krijgen in alle mogelijke risico’s, onze rol hierin bepalen en vervolgens doelgericht vaststellen hoe Ducky Dons oplossingen kan vinden om deze risico’s te verkleinen of zelfs te elimineren. Om die reden hebben we eind 2018 het convenant Duurzame Kleding & Textiel ondertekend waarbij een brede coalitie van bedrijven en organisaties samen aan de slag gaan om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed en milieuschade te voorkomen. Als onderdeel van het convenant hebben we een beleidsplan opgesteld met verregaande ambities om onze producten en processen verder te verduurzamen en de arbeidsomstandigheden in onze productielanden in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan is bedoeld om stapsgewijs in de komende 5 jaar (2019 – 2024) uitgerold te worden. We beginnen met onderzoek waarna de uiteindelijke doelen en de daaruit voortvloeiende acties steeds concreter worden. Elk jaar zal een onafhankelijke deskundige vanuit de Sociaal Economische Raad (SER) de voortgang controleren en beoordelen. Uiteraard worden de resultaten ook openbaar beschikbaar gesteld. De ambities die we voor ogen hebben zijn als volgt:

 

  • Inzamelen en recyclen van gebruikte dekbedden en kussens
   Het inzamelen van gebruikte donzen dekbedden en kussens in heel Nederland en het hoogwaardig verwerken hiervan tot nieuwe recyclede (vul)materialen voor onze eigen producten.
  • Dierenwelzijnsrisico’s beperken
   De dierenwelzijnsrisico’s in onze donsketen verder beperken door verregaande samenwerking in de gehele keten en verbeterde standaarden en certificeringen voor verantwoord dons.
  • Schadelijke chemicaliën elimineren
   Het elimineren van schadelijke chemicaliën die gebruikt worden in de keten van katoenen kussen- en dekbedhoezen. Daarnaast richten op de inkoop van duurzamer katoen.
  • Toepassen van gerecyclede synthetische vezels
   Het gebruik van fossiele grondstoffen en het hoge energiegebruik beperken door synthetische vezels, als vulmateriaal voor dekbedden en kussens, te vervangen door gerecyclede varianten.
  • Verpakkingsmaterialen verduurzamen
   Het gebruiken van gerecyclede en biobased verpakkingsmaterialen met een lagere milieu-impact dan traditionele materialen zoals plastic.
  • Verbeteren en bewaken van arbeidsomstandigheden
   Het toezien op een eerlijke verloning, gezonde werkomgeving en het voorkomen van discriminatie en kinderarbeid in elk bedrijf waar ons bedrijf bij inkoopt of mee handelt.

   

  Het beleidsplan is vanaf nu te lezen op onze website (klik hier). De ambities die hierin beschreven staan zullen steeds verder worden uitgewerkt tot concrete doelen en acties. Wij zullen u in de blogs op onze website hiervan continu op de hoogte houden. Heeft u in de tussentijd vragen over het beleid van Ducky Dons ten aanzien van onze producten en de vervaardiging, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Beleidsplan

Hier vind je ons beleidsplan IMVO voor de periode 2019-2024

Beleidsplan IMVO

Duurzaam Blogs

Lees hier hoe wij binnen ons bedrijf bezig zijn met Duurzaamheid

Duurzaam blogs

Keurmerken

Een overzicht van de strenge eisen en keurmerken waar onze producten aan voldoen

Keurmerken