Ducky Dons behaalt PSO-keurmerk

In een wereld waarin maatschappelijke betrokkenheid en inclusiviteit steeds belangrijker worden, neemt Ducky Dons haar verantwoordelijkheid. Wij zijn dan ook verheugd om te delen dat wij onlangs  het PSO-keurmerk hebben behaald. Dit keurmerk, dat staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen, is ontwikkeld door TNO en is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitsstempel. Het erkent en beloont organisaties voor hun inzet op het gebied van sociaal ondernemen en arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

Bij Ducky Dons is duurzaam en sociaal ondernemen belangrijk, wat de reden was om de aanvraag voor het keurmerk in te dienen.

Roel van Nieuwenhuizen, Commercieel Directeur bij Ducky Dons, benadrukt het belang van dit keurmerk voor het bedrijf: “Wij streven ernaar een inclusievere organisatie te worden en socialer te ondernemen. Het behalen van het PSO-keurmerk is een bevestiging van onze inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan het arbeidsproces.”

De toewijding van Ducky Dons aan sociaal ondernemen komt tot uiting in diverse initiatieven. Zo hebben wij in de afgelopen jaren vluchtelingen uit Oekraïne in dienst genomen en werken wij samen met sociale werkplaatsen voor diverse werkzaamheden, zoals het verpakken van kussens en het samenstellen van pakketten. Bovendien zullen statushouders binnenkort de kans krijgen om bij Ducky Dons aan de slag te gaan. Dit alles met als doel een inclusievere arbeidsmarkt te bevorderen, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook in de gehele leveranciersketen.

Het behalen van het PSO-keurmerk is voor ons geen eindpunt, maar een nieuwe stap op onze weg naar duurzaam inclusief ondernemerschap. We zijn vastbesloten om ons hier blijvend voor in te zetten, zowel binnen onze organisatie als in onze leveranciersketen. Het auditrapport van de certificerende instelling bevestigt dat we voldoen aan alle vereisten voor het PSO-keurmerk, wat ons enorm motiveert om onze inspanningen voort te zetten.

Met het behalen van het PSO-keurmerk tonen we aan dat economisch succes en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand kunnen gaan. We hopen dat ons voorbeeld anderen zal inspireren om soortgelijke stappen te zetten en bij te dragen aan een inclusievere samenleving en een rechtvaardigere arbeidsmarkt.

Bij Ducky Dons zijn we gedreven om onze rol als sociaal verantwoorde onderneming verder te versterken en blijven we ons inzetten voor een betere wereld voor iedereen.